Czy przyjmuję osoby nieposługujące się językiem polskim?

Nie. Zdarzały się sytuacje, gdzie pacjent proponował przyjście z tłumaczem. Niestety również nie ma takiej możliwości.