Jakiej dokumentacji mogę oczekiwać w związku z wizytą?

W razie potrzeby wystawiam skierowania do szpitala psychiatrycznego/ oddziału odwykowego.

Pacjentom wymagającym przewlekłej farmakoterapii, w stabilnym stanie psychicznym, mogę wystawić zaświadczenie dla lekarza POZ o konieczności przewlekłej terapii (nazwa leku, stopień refundacji).


W przypadku pogorszenia stanu psychicznego pacjenta mogę wystawić zwolenienie lekarskie. Decyzję o zwolnieniu lekarskim podejmuję w trakcie wizyty, NIE na żądanie pacjenta.


Jednocześnie przypominam, że każdy pacjent ma prawo do otrzymania bezpłatnej kopii swojej historii choroby.